Wynagrodzenie za usługi prawnicze

Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość uzależniona jest od:

  • rodzaju i stopnia skomplikowania zlecenia,
  • terminu wykonania,
  • wartości przedmiotu sprawy,
  • nakładu pracy.

Wynagrodzenie może być płatne w formie ryczałtu lub rozliczone według stawki godzinowej.

_______________________________