Prawo administracyjne

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują m. in.:

 • reprezentację osób fizycznych, prawnych oraz innych podmiotów przed organami administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym (urzędy państwowe i samorządowe) – w tym sporządzanie pism wszczynających postępowanie (podań), pism w toku postępowania, zażaleń na postanowienia oraz odwołań od decyzji,
 • reprezentację osób fizycznych, prawnych oraz innych podmiotów przed organami i sądami administracyjnymi w postępowaniu sądowo-administracyjnym (wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny) – w tym sporządzanie skarg na decyzje administracyjne i uchwały oraz skarg kasacyjnych od wyroków sądów administracyjnych,
 • sporządzanie pism, zażaleń na postanowienia, odwołań od decyzji, skarg na decyzje oraz skarg na bezczynność organów administracyjnych – we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Z uwagi na bardzo szeroki, wręcz nieograniczony krąg postępowań administracyjnych, przykładowo można wskazać sprawy najbardziej typowe oraz te, na polu których Adwokaci świadczyli już swoje usługi:

 • postępowanie wywłaszczeniowe oraz o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, a także związane z tym postępowanie odszkodowawcze,
 • postępowanie o ustanowienie ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości,
 • inne postępowania w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami,
 • postępowania w oparciu o ustawę Prawo budowlane,
 • rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie znaków granicznych oraz inne postępowania w oparciu o ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • postępowanie o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego,
 • postępowanie o uzyskanie danych osób z rejestru PESEL,
 • postępowanie związane z zameldowaniem i wymeldowaniem, a także mogące dotyczyć każdej decyzji lub jej braku:
  • postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej,
  • postępowanie o wznowienie postępowania administracyjnego,
  • skargi na bezczynność organów administracji publicznej.

Sprawą administracyjną jest każda sprawa, w której właściwy jest organ administracji publicznej („urzędy” państwowe i samorządowe) albo jeśli wydana została przez taki organ decyzja/postanowienie/uchwała.

_______________________________