Przejdź do treści

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

W tym obszarze praktyki Adwokaci jako pełnomocnicy mają do czynienia z najbardziej  delikatnymi i wywołującymi emocje przypadkami, albowiem obszar ten najmocniej dotyka prywatnego życia Mocodawców. Ponadto, pomoc prawna świadczona rzetelnie, z wyczuciem i w oparciu o wieloletnie doświadczenie może ukształtować sytuację Mocodawcy (Klienta) na kilka, a nawet kilkanaście następnych lat, albowiem w sprawach rodzinnych decyduje się często kwestia przyszłych relacji rodzinnych, władzy rodzicielskiej, kontaktów rodziców (dziadków) z małoletnimi dziećmi (wnukami), obowiązku alimentacyjnego.

W sprawach rodzinnych i opiekuńczych najistotniejsze jest zawsze rozpoznanie aktualnej sytuacji życiowej i osobistej Mocodawcy oraz pozostałych członków jego Rodziny w kontekście konkretnego problemu prawnego, a następnie określenie możliwych kierunków działania i zmierzanie do osiągnięcia założonego celu. Posiadane przez Adwokatów doświadczenie, wyczucie oraz zaangażowanie umożliwiają poprowadzenie sprawy do satysfakcjonującego finału. Wreszcie, nie bez znaczenia jest fakt, że prawo rodzinne i opiekuńcze, jak chyba żaden inny dział prawa, jest związane z emocjami, ujawnianymi także na sali sądowej, a odpowiednie rozpoznanie tych emocji, oparte na wieloletnim doświadczeniu procesowym, nierzadko jest kluczem do sukcesu.

Prawo rodzinne

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują sprawy m. in.:

 • o rozwód i o separację
 • o zniesienie wspólności majątkowej małżonków (ustanowienie rozdzielności majątkowej, w tym także z datą wsteczną)
 • o podział majątku wspólnego małżonków, najczęściej blisko związane z prawem rzeczowym i nieruchomości
 • o unieważnienie małżeństwa
 • dotyczące wykonywania władzy rodzicielskiej (w tym o ograniczenie lub o pozbawienie władzy rodzicielskiej, a także o zmianę wyroku rozwodowego w tym przedmiocie – tj. o zmianę rodzica sprawującego codzienną „opiekę” nad dzieckiem)
 • o uregulowanie lub zmianę uregulowania kontaktów rodzica (innego bliskiego krewnego) z małoletnim dzieckiem
 • o alimenty, w tym o ich podwyższenie, obniżenie lub uchylenie
 • o przysposobienie
 • o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa (macierzyństwa)
 • o ubezwłasnowolnienie
 • o ustanowienie opiekuna lub kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej lub małoletniej nieposiadającej przedstawiciela ustawowego
 • o demoralizację i inne czyny karalne w postępowaniu objętym ustawą z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • o umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym, placówce opiekuńczo – leczniczej lub domu opieki społecznej bez zgody osoby, której dotyczy wniosek

Czy wiesz, że...

Ograniczenie Twojej władzy rodzicielskiej przez Sąd w sprawie o rozwód nie oznacza, że tak samo ograniczone zostaną Twoje kontakty z dzieckiem. Sąd, obok sytuacji, gdy rodzic jest niewydolny wychowawczo, może ograniczyć władzę również dlatego, że dziecko mieszka z drugim rodzicem. Nie ma to jednak żadnego wpływu na realizację kontaktów z

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Czwartek
  9:00 – 17:00

  Piątek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  E-mail: kancelaria@adwokacitychy.pl