Przejdź do treści

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Sprawą administracyjną jest każda sprawa, w której właściwy jest organ administracji publicznej („urzędy” państwowe i samorządowe) albo jeśli wydana została przez taki organ decyzja / postanowienie / uchwała.

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują m. in.:

 • reprezentację osób fizycznych, prawnych oraz innych podmiotów przed organami administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym („urzędy” państwowe i samorządowe) – w tym sporządzanie pism wszczynających postępowanie (podań), pism w toku postępowania, zażaleń na postanowienia oraz odwołań od decyzji
 • reprezentację osób fizycznych, prawnych oraz innych podmiotów przed organami sądami administracyjnymi w postępowaniu sądowo-administracyjnym (wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny) – w tym sporządzanie skarg na decyzje administracyjne i uchwały oraz skarg kasacyjnych od wyroków sądów administracyjnych
 • sporządzanie pism, zażaleń na postanowienia, odwołań od decyzji, skarg na decyzje oraz skarg na bezczynność organów administracyjnych – we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych
Prawnik Tychy - prawo administracyjne

Z uwagi na bardzo szeroki, wręcz nieograniczony krąg postępowań administracyjnych, przykładowo można wskazać sprawy najbardziej typowe oraz te, w których Adwokaci świadczyli już swoje usługi:

 • postępowanie wywłaszczeniowe oraz o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, a także związane z tym postępowanie odszkodowawcze
 • postępowanie o ustanowienie ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości
 • inne postępowania w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami
 • postępowania w oparciu o ustawę Prawo budowlane
 • rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie znaków granicznych oraz inne postępowania w oparciu o ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • postępowanie o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego
 • postępowanie o uzyskanie danych osób z rejestru PESEL
 • postępowanie związane z zameldowaniem i wymeldowaniem
a także mogące dotyczyć każdej decyzji lub jej braku:
 • postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 • postępowanie o wznowienie postępowania administracyjnego
 • skargi na bezczynność organów administracji publicznej

Czy wiesz, że...

Termin na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) to 30 dni ? to nie to samo co miesiąc! Skargi nie wysyłamy bezpośrednio do WSA, lecz wnosimy ją za pośrednictwem organu wydającego zaskarżaną decyzję

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Czwartek
  9:00 – 17:00

  Piątek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  E-mail: kancelaria@adwokacitychy.pl