Przejdź do treści

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Sprawą administracyjną jest każda sprawa, w której właściwy jest organ administracji publicznej („urzędy” państwowe i samorządowe) albo jeśli wydana została przez taki organ decyzja / postanowienie / uchwała.

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują m. in.:

 • reprezentację osób fizycznych, prawnych oraz innych podmiotów przed organami administracji publicznej w postępowaniu administracyjnym („urzędy” państwowe i samorządowe) – w tym sporządzanie pism wszczynających postępowanie (podań), pism w toku postępowania, zażaleń na postanowienia oraz odwołań od decyzji
 • reprezentację osób fizycznych, prawnych oraz innych podmiotów przed organami sądami administracyjnymi w postępowaniu sądowo-administracyjnym (wojewódzkie sądy administracyjne i Naczelny Sąd Administracyjny) – w tym sporządzanie skarg na decyzje administracyjne i uchwały oraz skarg kasacyjnych od wyroków sądów administracyjnych
 • sporządzanie pism, zażaleń na postanowienia, odwołań od decyzji, skarg na decyzje oraz skarg na bezczynność organów administracyjnych – we wszelkich postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych
Prawnik Tychy - prawo administracyjne

Z uwagi na bardzo szeroki, wręcz nieograniczony krąg postępowań administracyjnych, przykładowo można wskazać sprawy najbardziej typowe oraz te, w których Adwokaci świadczyli już swoje usługi:

 • postępowanie wywłaszczeniowe oraz o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, a także związane z tym postępowanie odszkodowawcze
 • postępowanie o ustanowienie ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości
 • inne postępowania w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami
 • postępowania w oparciu o ustawę Prawo budowlane
 • rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie znaków granicznych oraz inne postępowania w oparciu o ustawę Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • postępowanie o stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego
 • postępowanie o uzyskanie danych osób z rejestru PESEL
 • postępowanie związane z zameldowaniem i wymeldowaniem
a także mogące dotyczyć każdej decyzji lub jej braku:
 • postępowanie o stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej
 • postępowanie o wznowienie postępowania administracyjnego
 • skargi na bezczynność organów administracji publicznej

Czy wiesz, że...

Jeżeli planujesz wycinkę drzewa na swojej posesji, zorientuj się wcześniej, czy nie potrzebujesz uzyskać na tę czynność zezwolenia wójta, burmistrza albo prezydenta miasta. Obowiązek zezwolenia na wycinkę może zależeć od gatunku drzewa oraz obwodu pnia danego gatunku drzewa

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Czwartek
  9:00 – 17:00

  Piątek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  E-mail: kancelaria@adwokacitychy.pl