Przejdź do treści

PRAWO KARNE

Jest to obszar praktyki bardzo często utożsamiany z istotą pracy Adwokata – działającego w roli obrońcy w procesie karnym (kiedy reprezentuje osoby, którym stawiane są zarzuty, czyli osoby podejrzane i oskarżone). Warto jednak pamiętać, że z pomocy Adwokata może korzystać także osoba pokrzywdzona przestępstwem lub wykroczeniem, przy czym dla aktywnego uczestnictwa w postępowaniu sądowym konieczne jest występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

W sprawach karnych bardzo często decyduje szybkość i aktywne zaangażowanie obrońcy lub pełnomocnika od jak najwcześniejszego etapu postępowania – takie zasady w toku kilkunastoletniego doświadczenia wypracowali Adwokaci Witold Guja i Bartłomiej Włosiński. To właśnie w takich przypadkach jest możliwe świadczenie najbardziej skutecznej i realnej pomocy prawnej, choć zaznaczyć trzeba, że rozpoczęcie udzielania pomocy prawnej na dalszych etapach postępowania także z reguły przynosi wymierne, pozytywne dla Mocodawcy skutki.

Bardzo istotną informacją jest to, że dla osoby zatrzymanej lub pozbawionej wolności ustanowić obrońcę może de facto każdy, choć organy ścigania preferują osoby najbliższe dla zatrzymanego / podejrzanego / oskarżonego, przy czym odmowa dopuszczenia obrońcy ustanowionego przez osobę obcą nie znajduje umocowania w przepisach prawa. Co więcej, w zasadzie w każdym przesłuchaniu – także kiedy jest się przesłuchiwanym w charakterze świadka, w szczególności w toku postępowania przygotowawczego (na Policji lub w Prokuraturze) jest możliwość udziału Adwokata jako pełnomocnika lub obrońcy. Warto o tym pamiętać, ponieważ często to właśnie pierwsze czynności i przesłuchania decydują o przebiegu całej sprawy.

Prawnik Tychy - prawo karne

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują m. in.:

 • pomoc prawną udzielaną osobom zatrzymanym (na czas 48 godzin w dyspozycji organów ścigania, nie dłużej niż 72 godziny od zatrzymania w razie złożenia wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania)
 • obronę  podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym (przygotowawczym i sądowym) oraz obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
 • obronę podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym skarbowym (przygotowawczym  i sądowym) oraz obwinionego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe
 • reprezentację  pokrzywdzonego oraz oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu w sprawach o wykroczenia
 • obronę  skazanego w postępowaniu karnym wykonawczym, w tym   m. in. w sprawach o:  odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia, udzielnie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, zastosowanie Systemu Dozoru Elektronicznego (tzw. „obrączki”), zamiany zastępczej kary pozbawienia wolności na inny rodzaj kary, o zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej
 • reprezentację oskarżyciela prywatnego i obronę oskarżonego w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego (co ma zastosowanie najczęściej w sprawach o znieważenie, zniesławienie, naruszenie nietykalności lub wywołanie uszczerbku na zdrowiu na okres nieprzekraczający 7 dni)
 • reprezentację w sprawach objętych zakresem ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (co pozostaje de facto w zbiegu z zakresem prawa rodzinnego i opiekuńczego, ponieważ dotyczy osób małoletnich poniżej 17 roku życia)
 • pomoc prawną osobom przebywającym poza granicami kraju, w stosunku do których wydany został list gończy bądź inne środki przymusu – w takich sytuacjach Adwokaci przeprowadzają najczęściej negocjacje z Prokuratorem w zakresie możliwości uchylenia listu gończego lub innych środków w celu umożliwienia odpowiadania z tzw. „wolnej stopy”

Czy wiesz, że...

W sprawie o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu możliwe jest zweryfikowanie wyniku badania alkomatem w toku postępowania sądowego. W niektórych sytuacjach może okazać się, że wynik badania alkomatem, także tym stacjonarnym na Komendzie Policji, jest zawyżony, co w konsekwencji umożliwia odpowiednią obronę

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Czwartek
  9:00 – 17:00

  Piątek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  E-mail: kancelaria@adwokacitychy.pl