Przejdź do treści

OBSŁUGA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w profesjonalnym obrocie, tj. osoby fizyczne, osoby prawne bądź inne jednostki organizacyjne, często potrzebują pomocy prawnej. Minimalizacja ryzyka gospodarczego wymaga posiadania dobrego zaplecza prawnego. Zawierane pomiędzy przedsiębiorcami umowy handlowe, porozumienia oraz poprzedzające te czynności negocjacje handlowe wymagają oprócz analizy ekonomicznej również analizy prawnej i czynnego udziału prawnika w podejmowaniu decyzji na styku ekonomia – prawo. Często pojawia się potrzeba stworzenia nowego podmiotu gospodarczego (spółka celowa), którego prowadzenie lepiej powierzyć profesjonaliście. W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje Państwu doradztwo i kompleksową obsługę osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą oraz spółek cywilnych, spółek osobowych (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna), spółki z o.o., stowarzyszeń oraz fundacji. Począwszy od etapu tworzenia danego podmiotu gospodarczego poprzez jego bieżąca obsługę pomagamy Państwu przebrnąć przez trudne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej.    

Kancelaria Prawna - obsługa podmiotów gospodarczych

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują m. in.:

 • tworzenie, rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz likwidację spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń
 • przygotowywanie umów spółek, statutów fundacji i stowarzyszeń
 • doradztwo w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej
 • bieżącą obsługę prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej
 • bieżącą obsługę organów spółek, przygotowywanie dokumentów związanych z zgromadzeniami wspólników i posiedzeniami organów spółek, tj.  uchwał, protokołów posiedzeń, 
 • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego
 • udział w negocjacjach handlowych, pozasądowych rozmowach ugodowych, odbiorach budowlanych.

Czy wiesz, że...

Roszczenia których możesz dochodzić jako przedsiębiorca przedawniają się z upływem trzech lat. Nie zapomnij jednak, że roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności Twojego przedsiębiorstwa, przedawniają się już z upływem lat dwóch

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Czwartek
  9:00 – 17:00

  Piątek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  E-mail: kancelaria@adwokacitychy.pl