Przejdź do treści

Portal Informacyjny Sądów Powszechnych

Kancelaria Adwokatów Witolda Guji i Bartłomieja Włosińskiego od kilku już lat posiada dostęp do akt spraw prowadzonych przed sądami powszechnymi za pośrednictwem Portalu Informacyjnego. Jest to narzędzie, które umożliwia nie tylko szybkie uzyskiwanie wydruków znacznej części dokumentów generowanych przez sądy powszechne, ale także sprawia, że pełnomocnik jest poinformowany o planowanym terminie posiedzenia lub podjętej czynności zanim pismo zostanie wysłane przez sekretariat danego sądu, a często także w zakresie w jakim nie są kierowane do stron postępowania żadne pisma (pisma wewnętrzne, poczta wpływająca do sądu, notatki urzędowe). Posiadanie dostępu do Portalu Informacyjnego sprawia, że pełnomocnik na bieżąco może sprawdzić, co dzieje się w danej sprawie, a także czuwać czy wszystkie wymagane czynności zostały podjęte (zlecone sekretariatowi i wykonane), a jeśli byłyby jakieś wątpliwości – wyjaśniać je i wspierać sprawne przeprowadzenie postępowania sądowego.

Co bardzo istotne, dostęp do Portalu Informacyjnego zapewnia także możliwość odsłuchania przebiegu rozprawy, jeśli jej przebieg był utrwalany w formie e-protokołu (nagrywanie audio video, przy czym Portal umożliwia co do zasady dostęp do pliku z zapisem dźwięku). Funkcjonalności Portalu są jednak cały czas rozwijane, a postępująca cyfryzacja postępowań zapewne będzie sprawiać, że dostęp do Portalu stanie się niebawem nieodzownym narzędziem pracy adwokata.

Portal Informacyjny podzielony jest na osobne Portale Sądów danej Apelacji (odpowiadających w przybliżeniu podziałowi na województwa), przy czym obecnie Kancelaria posiada dostęp do ponad połowy Portali, co związane jest z prowadzeniem na terenie danej Apelacji przynajmniej jednej sprawy. Warto jednak zaznaczyć, że w razie zlecenia Kancelarii sprawy na terenie Apelacji, w której do tej pory żadna sprawa nie była prowadzona przez Adwokatów – uzyskanie dostępu do takiej sprawy nie zajmuje z reguły więcej niż 48 godzin (a z reguły dużo szybciej). Warunkiem dostępu pełnomocnika do akt danej sprawy w Portalu jest udzielenie pełnomocnictwa przez Stronę postępowania i formalne zgłoszenie się pełnomocnika w formie tradycyjnej (pisemnej) do sprawy.

Od dnia 1 listopada 2019 roku dostęp do danych sprawy w roli pełnomocnika zawodowego możliwy jest jedynie dla osób z aktywnym statusem w systemie RPA (Radcowie Prawni i Adwokaci). Związane jest to z integracją systemu informatycznego Portalu Informacyjnego z systemem RPA, co umożliwia wymianę danych pomiędzy sądami powszechnymi a samorządami zawodowymi oraz weryfikację aktualności uprawnień pełnomocników zawodowych.

NASZ ZESPÓŁ

KANCELARIA W LICZBACH

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87 
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Czwartek
  9:00 – 17:00

  Piątek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  Email: kancelaria@adwokacitychy.pl