Przejdź do treści

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo ubezpieczeń społecznych obejmuje przede wszystkim postępowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), przed Sądami Ubezpieczeń Społecznych – na skutek odwołań od decyzji ZUS, a także w ramach czynności poprzedzających w/w procedury m. in. ustalanie okresów pracy, w tym okresów składkowych i nieskładkowych, wysokości zarobków do wyliczenia wysokości kapitału początkowego i wysokości świadczeń emerytalnych. Kancelaria prowadzi czynności związane z poszukiwaniem stosownych dokumentów u byłych pracodawców, jak i w stosownych Archiwach przechowujących dokumentację pracowniczą (osobową, płacową). Ponadto, w zakresie uprawnień do rent z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a także w przedmiocie jednorazowych świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu – Kancelaria prowadzi doradztwo związane z poprowadzeniem przez skomplikowane procedury medyczno – administracyjne. Kancelaria pomaga także na każdym etapie tzw. spraw ZUS – owskich.

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują m. in.:

 • pomoc w gromadzeniu dokumentacji koniecznej do wystąpienia z wnioskiem o emeryturę i rentę oraz inne świadczenia z ZUS, w tym w zakresie wniosków o przeliczenie świadczenia emerytalnego
 • sporządzanie wniosków do ZUS o przyznanie emerytury lub renty, a także o przeliczenie świadczenia
 • reprezentację w toku postępowania przed ZUS w zakresie świadczeń emerytalno – rentowych
 • sporządzanie sprzeciwów od orzeczeń lekarzy – orzeczników ZUS (w postępowaniu o przyznanie renty), odwołań od decyzji ZUS we wszystkich sprawach, a także reprezentację przed sądem ubezpieczeń społecznych
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, w tym zadośćuczynień, z tytułu wypadków przy pracy, a także reprezentację w takich postępowaniach.
Prawnik Tychy - prawo pracy

W ostatnim czasie – z uwagi na rozwiązania ustawodawcze – możliwość uzyskania wcześniejszej emerytury została mocno ograniczona, natomiast dużą popularnością cieszy się możliwość uzyskania wyższej emerytury na podstawie wniosku o przeliczenie świadczenia (dotyczy to w szczególności emerytur górniczych lub osób pracujących w zakładach górniczych, bądź innych zakładach przemysłu ciężkiego).

Innym często spotykanym zagadnieniem z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych są m. in. decyzje ZUS o uznaniu stosunku zatrudnienia za pozorny (często powiązane z decyzjami o obowiązku zwrotu pobranych świadczeń – zasiłków jako tzw. nienależnie pobranymi świadczeniami), postępowania o raty lub umorzenie zadłużenia z tytułu zaległych składek.

Prawo pracy

Prawo pracy obejmuje problematykę relacji pracodawca – pracownik, a patrząc z perspektywy pracownika dotyczy jego uprawnień i obowiązków przed nawiązaniem stosunku pracy, w jego trakcie, a także w związku z jego rozwiązaniem.

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują m. in.:

 • doradztwo w zakresie nawiązania stosunku pracy, opiniowanie umów o pracę, regulaminów zatrudnienia, umów o zakazie konkurencji (klauzula zakazu konkurencji), umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz innych aktów / dokumentów regulujących konkretny stosunek pracy
 • doradztwo oraz opiniowanie możliwości i obowiązków prawnych w związku z konkretnymi sytuacjami zaistniałymi w czasie trwania stosunku pracy
 • sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (w szczególności w trybie dyscyplinarnym), a także reprezentacja w postępowaniu przed sądem pracy
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z nieprawidłowym rozwiązaniem umowy o pracę
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, w tym zadośćuczynień, z tytułu wypadków przy pracy, a także reprezentacja w takich postępowaniach.

Usługi świadczone w tym zakresie na rzecz pracodawców ujęte zostały w zakładce „Obsługa podmiotów gospodarczych.”

Czy wiesz, że...

Jeżeli w trakcie wyjazdu integracyjnego doznasz wypadku i okaże się, że przyczyniłeś się do zdarzenia poprzez np. nadmierne spożycie alkoholu, z dużym prawdopodobieństwem, nawet jeżeli zdarzenie zakwalifikowane zostanie jako wypadek przy pracy lub wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, nie otrzymasz przewidywanych dla takiej sytuacji świadczeń

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Czwartek
  9:00 – 17:00

  Piątek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  E-mail: kancelaria@adwokacitychy.pl