Przejdź do treści

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Prawo ubezpieczeń społecznych

Prawo ubezpieczeń społecznych obejmuje przede wszystkim postępowanie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), przed Sądami Ubezpieczeń Społecznych – na skutek odwołań od decyzji ZUS, a także w ramach czynności poprzedzających w/w procedury m. in. ustalanie okresów pracy, w tym okresów składkowych i nieskładkowych, wysokości zarobków do wyliczenia wysokości kapitału początkowego i wysokości świadczeń emerytalnych. Kancelaria prowadzi czynności związane z poszukiwaniem stosownych dokumentów u byłych pracodawców, jak i w stosownych Archiwach przechowujących dokumentację pracowniczą (osobową, płacową). Ponadto, w zakresie uprawnień do rent z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, a także w przedmiocie jednorazowych świadczeń z tytułu uszczerbku na zdrowiu – Kancelaria prowadzi doradztwo związane z poprowadzeniem przez skomplikowane procedury medyczno – administracyjne. Kancelaria pomaga także na każdym etapie tzw. spraw ZUS – owskich.

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują m. in.:

 • pomoc w gromadzeniu dokumentacji koniecznej do wystąpienia z wnioskiem o emeryturę i rentę oraz inne świadczenia z ZUS, w tym w zakresie wniosków o przeliczenie świadczenia emerytalnego
 • sporządzanie wniosków do ZUS o przyznanie emerytury lub renty, a także o przeliczenie świadczenia
 • reprezentację w toku postępowania przed ZUS w zakresie świadczeń emerytalno – rentowych
 • sporządzanie sprzeciwów od orzeczeń lekarzy – orzeczników ZUS (w postępowaniu o przyznanie renty), odwołań od decyzji ZUS we wszystkich sprawach, a także reprezentację przed sądem ubezpieczeń społecznych
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, w tym zadośćuczynień, z tytułu wypadków przy pracy, a także reprezentację w takich postępowaniach.
Prawnik Tychy - prawo pracy

W ostatnim czasie – z uwagi na rozwiązania ustawodawcze – możliwość uzyskania wcześniejszej emerytury została mocno ograniczona, natomiast dużą popularnością cieszy się możliwość uzyskania wyższej emerytury na podstawie wniosku o przeliczenie świadczenia (dotyczy to w szczególności emerytur górniczych lub osób pracujących w zakładach górniczych, bądź innych zakładach przemysłu ciężkiego).

Innym często spotykanym zagadnieniem z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych są m. in. decyzje ZUS o uznaniu stosunku zatrudnienia za pozorny (często powiązane z decyzjami o obowiązku zwrotu pobranych świadczeń – zasiłków jako tzw. nienależnie pobranymi świadczeniami), postępowania o raty lub umorzenie zadłużenia z tytułu zaległych składek.

Prawo pracy

Prawo pracy obejmuje problematykę relacji pracodawca – pracownik, a patrząc z perspektywy pracownika dotyczy jego uprawnień i obowiązków przed nawiązaniem stosunku pracy, w jego trakcie, a także w związku z jego rozwiązaniem.

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują m. in.:

 • doradztwo w zakresie nawiązania stosunku pracy, opiniowanie umów o pracę, regulaminów zatrudnienia, umów o zakazie konkurencji (klauzula zakazu konkurencji), umów o podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz innych aktów / dokumentów regulujących konkretny stosunek pracy
 • doradztwo oraz opiniowanie możliwości i obowiązków prawnych w związku z konkretnymi sytuacjami zaistniałymi w czasie trwania stosunku pracy
 • sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (w szczególności w trybie dyscyplinarnym), a także reprezentacja w postępowaniu przed sądem pracy
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z nieprawidłowym rozwiązaniem umowy o pracę
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, w tym zadośćuczynień, z tytułu wypadków przy pracy, a także reprezentacja w takich postępowaniach.

Usługi świadczone w tym zakresie na rzecz pracodawców ujęte zostały w zakładce „Obsługa podmiotów gospodarczych.”

Czy wiesz, że...

Będąc emerytowanym pracownikiem kopalni, czasem także innych dużych zakładów pracy, jeśli pracowałeś po uzyskaniu emerytury, masz prawo do przeliczenia emerytury za okres sprzed 1999 roku ? nawet jeśli nie posiadasz stosownych dokumentów, ponieważ dane z dokumentów będzie mógł wyliczyć dla Ciebie biegły sądowy

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Czwartek
  9:00 – 17:00

  Piątek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  E-mail: kancelaria@adwokacitychy.pl