Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczone przez Kancelarię usługi obejmują m. in.:

  • sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia, a także reprezentacja w postępowaniu przed sądem pracy,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z nieprawidłowym rozwiązaniem umowy o pracę,
  • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych, w tym zadośćuczynień, z tytułu wypadków przy pracy, a także reprezentacja w takich postępowaniach,
  • sporządzanie sprzeciwów od orzeczeń lekarzy – orzeczników ZUS, odwołań od decyzji ZUS, a także reprezentacja przed sądem ubezpieczeń społecznych.

Usługi świadczone w tym zakresie na rzecz pracodawców ujęte zostały w zakładce „Obsługa podmiotów gospodarczych.”

_______________________________