Prawo rodzinne i opiekuńcze

Kancelaria oferuje pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmującą zastępstwo procesowe w sprawach min:

  • o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków,
  • o rozwód i o separację,
  • unieważnienie zawartego małżeństwa,
  • związanych z wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
  • o świadczenia alimentacyjne,
  • o przysposobienie, uznanie i zaprzeczenie rodzicielstwa,
  • o ubezwłasnowolnienie,
  • spraw z zakresu opieki i kurateli.
_______________________________