Przejdź do treści

Administracyjne 1, Czy wiesz?

Termin na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) to 30 dni ? to nie to samo co miesiąc! Skargi nie wysyłamy bezpośrednio do WSA, lecz wnosimy ją za pośrednictwem organu wydającego zaskarżaną decyzję