Przejdź do treści

Obsługa podmiotów gospodarczych 2, Czy wiesz?

Jeżeli jako podwykonawca nie dostałeś zapłaty od wykonawcy za wykonane roboty budowlane, możesz zwrócić się o zapłatę do inwestora. Pod pewnymi jednak warunkami: zakres robót i Twoja osoba jako podwykonawcy przed rozpoczęciem robót zostały zgłoszone Inwestorowi, a ten w ciągu 30 dni nie wyraził sprzeciwu co do zgłoszenia