Przejdź do treści

Obsługa podmiotów gospodarczych 3, Czy wiesz?

Roszczenia których możesz dochodzić jako przedsiębiorca przedawniają się z upływem trzech lat. Nie zapomnij jednak, że roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności Twojego przedsiębiorstwa, przedawniają się już z upływem lat dwóch