Przejdź do treści

Obsługa podmiotów gospodarczych 4, Czy wiesz?

Istnieje powiedzenie, że umowa to dokument przewidziany na chwilę, gdy współpraca stron przestanie pomyślnie się układać. Średni czas trwania sprawy gospodarczej w I instancji w 2018 roku w Polsce to ponad 16 miesięcy, uzyskanie nakazu zapłaty to prawie 4 miesiące. Wielu spraw sądowych udałoby się uniknąć, gdyby treść umowy została przynajmniej skonsultowana z prawnikiem