Przejdź do treści

Odszkodowania 1, Czy wiesz?

W sytuacji wypadku, obok odszkodowania przyznawanego z tytułu np. poniesionych kosztów leczenia, zwrotu utraconego zarobku, możesz domagać się również zapłaty zadośćuczynienia. Jest to świadczenie za Twoją krzywdę ? doznane przez Ciebie cierpienia fizyczne i psychiczne, za które nie jesteś w stanie pokazać rachunków, a które obniżyły jakość Twojego życia.