Przejdź do treści

Prawo nieruchomości 2, Czy wiesz?

W przypadku, gdy małżonkowie wznieśli lub ulepszyli budynek na gruncie stanowiącym własność jednego z nich, w postępowaniu o podział majątku konieczne będzie rozliczenie wartości tego budynku (ulepszenia) rozumianego jako nakłady z majątku wspólnego na majątek osobisty. W takim postępowaniu niezwykle ważne są wszystkie okoliczności związane z dokonywanymi inwestycjami