Przejdź do treści

Prawo nieruchomości 3, Czy wiesz?

W postępowaniu o dział spadku lub zniesienie współwłasności zastosowanie znajdują różne, nieraz rzadko stosowane zasady dotyczące kształtu działu spadku i zniesienia współwłasności oraz rozliczania dokonanych przez współwłaścicieli nakładów i wydatków na rzecz wspólną. Najważniejsze to prawidłowe i rzeczowe określenie swoich potrzeb oraz zgłoszenie odpowiednich wniosków dowodowych