Przejdź do treści

Prawo pracy 3, Czy wiesz?

Aby zarzucić przełożonemu mobbing nie wystarczy, aby ten raz czy dwa zwrócił Ci uwagę bądź skrytykował Cię. Mobbing to coś więcej: uporczywe i długotrwałe nękanie lub zastraszanie pracownika, przez które czujesz się nieprzydatny zawodowo, poniżony, ośmieszony,  izolowany bądź wyeliminowany z zespołu współpracowników