Przejdź do treści

Prawo rodzinne 2, Czy wiesz?

Sąd w sprawie o alimenty bada nie tylko to, jakie zarobki uzyskuje zobowiązany do alimentacji, ale oceni również jego potencjalne możliwości zarobkowania ? i jeżeli stwierdzi, że z ustalonymi kompetencjami, czasem wolnym i dodatkowymi staraniami mógłby mieć uzyskiwać wyższe dochody ? może zasądzić wówczas od odpowiednio wyższe alimenty