Przejdź do treści

Procesy sądowe 5, Czy wiesz?

Niestawienie się na rozprawę karną ma wezwanie Sądu w charakterze świadka, może spowodować przykre konsekwencje: karę grzywny nawet do 3.000 zł, zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia, areszt (do 30 dni), obciążenie dodatkowymi kosztami procesu (jeśli takie powstały). Możesz wnieść zażalenie, jednak sugerujemy stawianie się na wezwania Sądu