Przejdź do treści

Procesy sądowe 6, Czy wiesz?

Udzielenie pożyczki powyżej kwoty 1.000 zł wymaga zachowania formy dokumentowej. Jeżeli nie dopełnisz tego wymogu, pożyczkobiorca nie zwróci Ci pieniędzy, a Ty skierujesz sprawę do sądu, nie będziesz mógł powołać dowodu w postaci zeznań świadków oraz przesłuchania stron. Twoja pozycja w sporze zostanie wówczas mocno osłabiona