Przejdź do treści

Procesy sądowe 7, Czy wiesz?

Jeżeli w zawartej przez Ciebie umowie najmu na czas określony nie dopilnowałeś możliwości wypowiedzenia umowy, a chcesz umowę zakończyć przed terminem wskazanym w umowie, jedyną dla Ciebie szansą jest rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Oczywistym jest, że druga strona nie musi się jednak na to zgodzić