Przejdź do treści

Spadek 1, Czy wiesz?

Jeśli jesteś spadkobiercą po spadkodawcy, który przed swoją śmiercią darował cały swój majątek innej osobie, nawet jeśli tą osobą jest inny spadkobierca, możliwe jest dochodzenie roszczenia uzupełniającego o zachowek. Pozbawienia prawa do zachowku można dokonać jedynie poprzez wydziedziczenie, które dla swojej skuteczności musi spełniać liczne, konkretnie opisane w prawie warunki