Przejdź do treści

Możliwość zwiększenia wysokości emerytury

Do naszej Kancelarii zwrócił się Klient, który uważał że otrzymuje z ZUS-u za niską emeryturę, a jego wniosek o przeliczenie świadczenia został przez ZUS załatwiony odmownie.

Po dokonaniu analizy jego dokumentacji znajdującej się w ZUS-ie (przesłanej na wniosek Kancelarii) sporządzone zostało odwołanie od decyzji ZUS do Sądu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie ponownego przeliczenia wysokości jego emerytury oraz ewentualnie kapitału początkowego (kapitał początkowy ma istotny wpływ na wysokość emerytury; ustalany jest dla osób pracujących przed 01 stycznia 1999 roku).

W trakcie postępowania sądowego okazało się, że ZUS za lata 1960 – 1998 uwzględnił do obliczenia wysokości emerytury jedynie wynagrodzenie minimalne, podczas gdy nasz Klient od 1960 roku był pracownikiem kopalni i jako górnik otrzymywał znacznie wyższe zarobki niż te uwzględnione przez ZUS, co miało istotny wpływ na niekorzystne obliczenie emerytury.

W związku z tym, że kopalnia, w której pracował Klient była od wielu lat nieczynna i nie mieliśmy możliwości uzyskać akt pracowniczych bezpośrednio od zakładu pracy, zwróciliśmy się do odpowiednich podmiotów archiwizujących akta pracownicze o przedłożenie nam dokumentacji osobowej i płacowej Klienta z całego okresu jego zatrudnienia w kopalni. Po uzyskaniu przez Kancelarię potrzebnych dokumentów pracowniczych, złożyliśmy do Sądu wniosek o powołanie biegłego sądowego z zakresu emerytur i rent, aby ponownie obliczył Klientowi wysokość jego emerytury oraz ewentualnie kapitału początkowego.

Wskazaliśmy biegłemu, na jakie kwestie powinien zwrócić w szczególności uwagę przy obliczaniu emerytury i kapitału początkowego, a które to wskazania zostały uwzględnione, co skutkowało istotnym zwiększeniem się wysokości emerytury, w tym konkretnym przypadku dwukrotnym

Zobacz inne wpisy w kategorii:
Strefa wiedzy - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Renta wyrównawcza

Renta wyrównawcza Do naszej Kancelarii zwrócił się Klient pozostający w sporze z pracodawcą w zakresie skutków wypadku przy pracy. Spór dotyczył kwestii zapłaty renty wyrównawczej...

czytaj więcej

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Piątek
  9:00 – 17:00

  Czwartek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  E-mail: kancelaria@adwokacitychy.pl