Przejdź do treści

Renta wyrównawcza

Do naszej Kancelarii zwrócił się Klient pozostający w sporze z pracodawcą w zakresie skutków wypadku przy pracy. Spór dotyczył kwestii zapłaty renty wyrównawczej w związku z doznanym przez tego pracownika uszczerbkiem na zdrowiu, spowodowanym właśnie wypadkiem przy pracy. Wskutek wypadku pracownik utracił zdolność do wykonywania dotychczasowego zawodu i został zmuszony podjąć inną pracę, co spowodowało zmniejszenie jego dochodów. W związku z wypadkiem przy pracy, pracownikowi została przyznana renta z tytułu niezdolności do pracy z ZUS.

W omawianym postępowaniu toczącym się przeciwko pracodawcy, na samym początku koniecznym było m.in. ustalenie zakresu odpowiedzialności pracodawcy co do zapłaty w/w należności na rzecz pracownika, tj. czy pracodawca odpowiada względem pracownika na zasadzie winy czy na zasadzie ryzyka.

W przypadku naszego Klienta mieliśmy do czynienia z odpowiedzialnością pracodawcy na zasadzie ryzyka, w związku z czym musieliśmy dodatkowo wykazać przed Sądem związek przyczynowy między doznanym przez Klienta uszczerbkiem na zdrowiu, utratą zdolności do pracy a warunkami pracy (zmniejszeniem dochodów).

W procesie o rentę wyrównawczą zwróciliśmy uwagę, że przysługująca pracownikowi renta wyrównawcza stanowi różnicę między zarobkami, jakie pracownik mógłby osiągać, gdyby nie uległ wypadkowi, a sumą renty inwalidzkiej i wynagrodzenia jakie uzyskuje po wypadku.

Zobacz inne wpisy w kategorii:
Strefa wiedzy - Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Renta wyrównawcza

Renta wyrównawcza Do naszej Kancelarii zwrócił się Klient pozostający w sporze z pracodawcą w zakresie skutków wypadku przy pracy. Spór dotyczył kwestii zapłaty renty wyrównawczej...

czytaj więcej

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Piątek
  9:00 – 17:00

  Czwartek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  E-mail: kancelaria@adwokacitychy.pl