Przejdź do treści

Kara pozbawienia wolności – System Dozoru Elektronicznego (tzw. bransoletka)

Do naszej Kancelarii zgłosił się Klient, który został skazany na karę pozbawienia wolności w wymiarze 6 miesięcy. Pomimo pozytywnej opinii w środowisku zamieszkania (skazanie dotyczyło ponownego prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu), obowiązków opiekuńczych względem chorych członków rodziny, jak również pomimo ciążącego obowiązku alimentacyjnego, odmówiono mu odroczenia wykonania kary.

W tej sytuacji Kancelaria zaproponowała mu złożenie wniosku o wyrażenie przez Sąd zgody na odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE). W celu prawidłowego i rzetelnego prowadzenia sprawy, Adwokat sporządzający wniosek ustalił konkretne okoliczności brane przez Sąd pod uwagę, wypełnił formularz wniosku, w tym zadbał o konieczne zgody osób współzamieszkujących ze skazanym, jak też opracował z Klientem szczegółowy, wymagany harmonogram odbywania kary w Systemie Dozoru Elektronicznego.

Po przeprowadzonej z urzędu ocenie technicznych warunków odbywania Dozoru Elektronicznego w miejscu zamieszkania skazanego oraz po przeprowadzeniu posiedzenia z udziałem Klienta i jego Obrońcy, Sąd uwzględnił wniosek złożony przez Adwokata.

W przedmiotowej sprawie Klient Kancelarii nie odbywał ani jednego dnia kary w Zakładzie Karnym, a co istotne – wskutek popełnienia czynu w okresie warunkowego zawieszenia kary za pierwsze przestępstwo, zarządzono również wykonanie kary za to przestępstwo, która początkowo była karą w zawieszeniu. Również i w tym zakresie wniosek o zastosowanie Systemu Dozoru Elektronicznego został uwzględniony przez Sąd. Istotnym było, aby łączny okres kary pozbawienia wolności do odbycia nie przekraczał 1 roku (obecnie jest to okres 1 roku i 6 miesięcy).

Najistotniejszym elementem działań Kancelarii w tej sprawie było dokładne i trafne opracowanie podstaw do uwzględnienia wniosku, jak też prawidłowe i zupełnie wypełnienie wymaganych formularzy.

Wspomnieć jeszcze należy, że System Dozoru Elektronicznego może być również zastosowany wobec osób, które już rozpoczęły odbywanie kary pozbawienia wolności (w sumie jednak nieprzekraczającej 1 roku i 6 miesięcy). W takich sytuacjach – oprócz właściwego określenia podstaw wniosku i prawidłowego wypełniania formularzy – najbardziej liczy się czas działania i wiedza dotycząca sposobu procedowania, ponieważ każde wezwanie do uzupełniania wniosku powoduje wydłużenie pobytu w Zakładzie Karnym.

Zobacz inne wpisy w kategorii:
Strefa wiedzy - Prawo karne

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Piątek
  9:00 – 17:00

  Czwartek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  E-mail: kancelaria@adwokacitychy.pl