Przejdź do treści

Konsekwencje prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu – zmiana kwalifikacji prawnej

Do naszej Kancelarii zwrócił się Klient, który został zatrzymany do kontroli drogowej przez Policję, a po przeprowadzonych badaniach alkomatem stwierdzono, że prowadził samochód osobowy pod wpływem alkoholu (z wynikami stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu w dwóch kolejnych badaniach 0,28 mg/l i 0,26 mg/l).

Zgłaszającemu się do Kancelarii przedstawiono – przed zleceniem prowadzenia sprawy Adwokatowi – zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, tj. przy zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu z wynikiem 0,28 mg/l), kwalifikowany z art. 178a § 1 Kodeksu karnego.

Po złożeniu sprzeciwu od wyroku nakazowego wydanego bez przeprowadzania rozprawy, na mocy którego orzeczono m. in. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat oraz obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 5.000 zł (środki te dla w/w przestępstwa są obowiązkowe, a te wartości są wartościami minimalnymi), sprawa została skierowana na rozprawę.

Na rozprawie, po przeprowadzonych dowodach z wyjaśnień oskarżonego i przesłuchania świadków, Sąd na wniosek Obrońcy zlecił przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego na okoliczność czy uzyskane wyniki badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu są wynikami pewnymi i bezbłędnymi.

Uzyskana opinia spowodowała, że w miejsce orzeczonych w wyroku nakazowym środków karnych, ostateczny wyrok zawierał m. in. zakaz prowadzenia pojazdów na okres 10 miesięcy, a także nie zawierał obowiązku zapłaty świadczenia pieniężnego w kwocie 5.000 zł. Pomimo konieczności zapłaty za opinię biegłego, postępowanie po sprzeciwie od wyroku nakazowego zakończyło się niewątpliwie korzystniej. Stało się tak, ponieważ wnioski opinii biegłego wykazały, że czyn oskarżonego nie był przestępstwem z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, lecz wykroczeniem opisanym w art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń.

Zobacz inne wpisy w kategorii:
Strefa wiedzy - Prawo karne

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Piątek
  9:00 – 17:00

  Czwartek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  E-mail: kancelaria@adwokacitychy.pl