Przejdź do treści

Możliwość pozostawienia władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom w wyroku rozwodowym – rodzicielski plan wychowawczy

Do naszej Kancelarii zwrócił się Klient, który zamierzał wystąpić do Sądu o orzeczenie rozwodu, przy czym małżonkowie chcieli posiadać pełną władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem stron.

Po zebraniu w toku rozmowy informacji na temat sytuacji rodzinnej Klienta, zaproponowano wniesienie pozwu o orzeczenie rozwodu wraz z rozstrzygnięciem o władzy rodzicielskiej polegającym na pozostawieniu pełnej władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. W tym celu, aby postępowanie sądowe maksymalnie usprawnić, Adwokat przyjmujący pełnomocnictwo sporządził wraz z Klientem kompletny wzór tzw. rodzicielskiego planu wychowawczego. W tym planie ustala się wszystkie istotne kwestie dotyczące dalszego sprawowania opieki nad dzieckiem, wychowania dziecka, jego edukacji szkolnej i pozaszkolnej, kontaktów z rodzicem niezamieszkującym z dzieckiem i innymi osobami z rodziny, a także zaspokajania potrzeb finansowych i materialnych dziecka, w tym wysokości alimentów, które miały być ustalone w wyroku orzekającym rozwód. Plan wychowawczy został podpisany przez oboje rodziców, a następnie załączony do pozwu o rozwód.

Na rozprawie, w zakresie rozpoznawania przez Sąd kwestii władzy rodzicielskiej, kontaktów i alimentów – postępowanie dowodowe zostało przeprowadzone bardzo sprawnie i szybko, ponieważ dzięki dokładnemu przygotowaniu sprawy przed wniesieniem pozwu, nie było potrzeby dokonywania dalszych czynności dowodowych przez Sąd (za wyjątkiem standardowych: wywiadu kuratora lub przesłuchania świadka na okoliczność sytuacji wychowawczo – bytowej dziecka). Zaoszczędziło to nadmiernych emocji i stresu obu stronom.

Zobacz inne wpisy w kategorii:
Strefa wiedzy - Prawo rodzinne i opiekuńcze

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Piątek
  9:00 – 17:00

  Czwartek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  E-mail: kancelaria@adwokacitychy.pl