Przejdź do treści

Orzeczenie o zmianie wyroku rozwodowego w części dotyczącej władzy rodzicielskiej

Do Kancelarii zgłosił się Klient, który otrzymał z Sądu odpis wniosku byłej żony o zmianę uregulowania kontaktów określonych wcześniej w wyroku rozwodowym. Wniosek o zmianę uregulowania kontaktów zawierał nowy kształt kontaktów, które były dla ojca dziecka nie do przyjęcia, a nadto – jak wskazywał Klient – w jego ocenie opieka sprawowana przez matkę nie była od pewno czasu prawidłowa.

W ramach analizy przedstawionej sprawy, Adwokat przyjmujący sprawę o zmianę kontaktów, w świetle całokształtu okoliczności, zaproponował także wniesienie równoległego wniosku o zmianę wyroku rozwodowego w części dotyczącej władzy rodzicielskiej, tj. o powierzenie władzy rodzicielskiej ojcu w miejsce władzy wykonywanej dotychczas przez matkę dziecka.

Po wniesieniu obu pism do Sądu, sprawy zostały połączone w jedno postępowanie, a następnie dopuszczono zgłoszone przez Adwokata dowody z przesłuchania świadków, wywiadu w szkole oraz wywiadu kuratora, a nadto – opinii biegłego psychologa (zamiast opinii Opiniodawczego Zespołu Specjalistów Sądowych, które są znacznie bardziej czasochłonne). Zgromadzony przez Sąd materiał dowodowy wskazywał zdecydowanie na zasadność zmiany orzeczenia o władzy rodzicielskiej – zgodnie z wnioskiem przygotowanym przez Adwokata, a zatem i żądanie zmiany uregulowania kontaktów opisane na wstępie nie było już dla Klienta problematyczne. Poza tym postępowaniem, po uprawomocnieniu się orzeczenia dotyczącego władzy rodzicielskiej, możliwe było także dokonanie zmian w zasądzonych w wyroku rozwodowym alimentach, tj. zmiana rodzica zobowiązanego do płacenia alimentów.

W przedmiotowej sprawie najistotniejsze okazało się ustalenie źródła problemów w relacjach rodzinnych, przyczyn braku zadowolenia Klienta z dotychczasowych i proponowanych przez matkę dziecka kontaktów, a także realna ocena możliwości zmiany tego stanu rzeczy poprzez zmianę orzeczenia o władzy rodzicielskiej. Co ważne, do ustalonej strategii działania dobrane zostały także odpowiednie wnioski dowodowe, a przeprowadzone dowody potwierdziły zasadność stanowiska wypracowanego wraz z Klientem.

Zobacz inne wpisy w kategorii:
Strefa wiedzy - Prawo rodzinne i opiekuńcze

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Piątek
  9:00 – 17:00

  Czwartek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  E-mail: kancelaria@adwokacitychy.pl