Przejdź do treści

Obrona przed pozwem o zapłatę długu zaciągniętego przez inną osobę

Do naszej Kancelarii zwrócił się Klient, który otrzymał z Sądu pozew o zapłatę znacznej kwoty tytułem zwrotu pożyczki. Pozwany nie posiadał żadnej dokumentacji dotyczącej pożyczki, ponieważ wskazywał, że nie zaciągał tego zobowiązania.

W sporządzonej przez Adwokata odpowiedzi na pozew podniesiono w/w kwestię, jednak samo gołosłowne twierdzenie nie byłoby wystarczającym argumentem, dlatego zawnioskowany został dowód z opinii biegłego grafologa, a nadto – o zwrócenie się przez Sąd do Rejestru Osób Pozbawionych Wolności, ponieważ pozwany nie mógł wykluczyć, że w czasie zawarcia umowy pożyczki przebywał w zakładzie karnym, a sama pożyczka zaciągnięta została na utracony wcześniej dowód osobisty. Na skutek zgłoszonych wniosków dowodowych, powód cofnął pozew, postępowanie zostało umorzone oraz zasądzone zostały koszty zastępstwa adwokackiego na rzecz pozwanego.

W opisywanej sprawie podstawowym działaniem Kancelarii było opracowanie możliwości wykazania, że pozwany nie zaciągnął pożyczki opisanej w pozwie. W celu prawidłowego sformułowania odpowiednich wniosków dowodowych najważniejszy był dokładny wywiad co do okoliczności zawarcia pożyczki – w rozmowie z Klientem, a nadto wiedza o opiniach grafologicznych.

Zobacz inne wpisy w kategorii:
Strefa wiedzy - Prawo cywilne

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Piątek
  9:00 – 17:00

  Czwartek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  E-mail: kancelaria@adwokacitychy.pl