Przejdź do treści

Obrona przed pozwem o zapłatę z tytułu wadliwie wykonanej usługi

Do naszej Kancelarii zwrócił się Klient, który otrzymał z Sądu nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, aby zapłacił powodowi należność z tytułu faktury wystawionej za usługę, która w ocenie Klienta wykonana została wadliwie, a nadto powód – wystawca faktury swoim działaniem wyrządził dodatkowo szkodę (w postaci powiększenia uszkodzenia naprawianego sprzętu) kilkukrotnie przewyższającą wartość usługi.

Po samodzielnym wniesieniu przez Klienta sprzeciwu od nakazu zapłaty oraz pozwu wzajemnego, tuż przed rozprawą Klient zgłosił się do Kancelarii – analiza przedstawionych dokumentów wskazywała, że w/w samodzielne pisma Klienta nie zawierały istotnych wniosków dowodowych – w szczególności z dowodu z opinii biegłego na okoliczność wyrządzenia szkody przez powoda oraz wartości tej szkody. Na wniosek Adwokata zgłoszony na rozprawie, Sąd dopuścił możliwość zgłoszenia dodatkowych, ostatecznych wniosków dowodowych, co zostało uczynione przez Kancelarię.

Uzyskana na wniosek Adwokata opinia zawierała wnioski potwierdzające stanowisko pozwanego, co ostatecznie – wobec braku woli powoda do zawarcia ugody – zakończyło się oddaleniem powództwa o zapłatę z tytułu faktury za wadliwie wykonaną usługę oraz uwzględnieniem pozwu wzajemnego w całości. Dodatkowo, powód zobowiązany został do pokrycia wszystkich kosztów procesu.

W powyższej sprawie, pomimo samodzielnego i prawidłowego wniesienia pism procesowych przez Klienta przed zleceniem sprawy Adwokatowi, konieczne stało się uzupełnienie tychże pism, ponieważ nie zawierały one istotnych elementów umożliwiających prawidłowe procedowanie przez Sąd. W sporach na pograniczu prawa cywilnego i gospodarczego prawidłowe formułowanie wniosków dowodowych jest najistotniejszym elementem rzetelnej pomocy prawnej. W tym miejscu istotne pozostaje jeszcze następujące zastrzeżenie: w aktualnym stanie prawnym uzupełnianie pism po zakreślonym wcześniej terminie w zasadzie jest jednak niemożliwe, wobec czego po pomoc prawną warto zwrócić się jak najwcześniej.

Zobacz inne wpisy w kategorii:
Strefa wiedzy - Prawo cywilne

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Piątek
  9:00 – 17:00

  Czwartek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  E-mail: kancelaria@adwokacitychy.pl