Przejdź do treści

Pozew o zapłatę odszkodowania z pracowniczego ubezpieczenia grupowego

Do Kancelarii zwrócił się Klient ze sprawą odmowy wypłaty przez zakład ubezpieczeń odszkodowania z tytułu zgonu osoby ubezpieczonej – objętego ubezpieczeniem pracownika, rodzica zgłaszającego się Klienta. Pomimo dotychczasowej korespondencji pomiędzy Klientem a zakładem ubezpieczeń, a także pomimo zwracania się o pomoc do Rzecznika Finansowego – zakład ubezpieczeń odmawiał wypłaty odszkodowania.

Pierwszym krokiem Kancelarii po przyjęciu pełnomocnictwa była próba polubownego, przedsądowego zakończenia sporu poprzez ostateczne zwrócenie się do zakładu ubezpieczeń. Niestety, negatywna odpowiedź spowodowała konieczność wystąpienia na drogę sądową.

Po wniesieniu przez Kancelarię pozwu, Sąd wyznaczył termin rozprawy i wezwał pozwanego (zakład ubezpieczeń) do złożenia odpowiedzi na pozew. Pomimo próby przerzucenia ciężaru dowodowego na stronę powodową, Sąd po trzech rozprawach uwzględnił powództwo w całości oraz obciążył pozwanego kosztami postępowania, w tym kosztami zastępstwa adwokackiego. W celu sprawnej realizacji wyroku, Kancelaria nawiązała kontakt z pełnomocnikiem pozwanego, co przyczyniło się do szybkiej wypłaty zasądzonych należności.

W przedmiotowej sprawie, najistotniejsze okazało się prawidłowe formułowanie wniosków dowodowych, w szczególności z dokumentów medycznych oraz akt postępowania likwidacyjnego prowadzonego przez zakład ubezpieczeń. Próba przerzucenia na stronę pozwaną złożenia wniosku o dowód z opinii biegłego zakończyła się niepowodzeniem, a co istotne – w całym postępowaniu Klient nie musiał ani razu stawiać się na rozprawie, co każdorazowo ustalane było z Kancelarią, która oceniała konieczność wizyty Mocodawcy w Sądzie.

Zobacz inne wpisy w kategorii:
Strefa wiedzy - Prawo cywilne

ZAPYTAJ ADWOKATA ONLINE

  Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych. Treść zgody: kliknij tutaj

  DANE KONTAKTOWE

  Aleja Niepodległości 87
  43-100 Tychy

  Poniedziałek – Piątek
  9:00 – 17:00

  Czwartek
  9:00 – 15:00

  Telefon: +48 32 218 40 40
  E-mail: kancelaria@adwokacitychy.pl